Servicetechnicus

Functieomschrijving Servicetechnicus

 

Doelstelling/korte schets

De functie is gericht op het installeren van en/of het verrichten van onderhoud aan werktuigkundige installaties/ systemen op uiteenlopend gebied. Schakelt regelmatig om van object, techniek of bewerking. Tevens heeft de servicetechnicus de technische kennis om alle voorkomende problemen en storingen te analyseren en op adequate wijze op te lossen.

 

Bij zijn werkzaamheden houdt de servicetechnicus rekening met zijn persoonlijke veiligheid en de veiligheid van zijn directe omgeving. Hij gebruikt de persoonlijke beschermingsmiddelen die door het bedrijf beschikbaar zijn gesteld. Ten aanzien van het milieu houdt hij zich aan de voorschriften die door het bedrijf zijn opgesteld.

 

Plaats in de organisatie

De servicetechnicus staat onder supervisie van de directeur uitvoering, en indien afwezig neemt de leidinggevende op locatie diens dagelijkse werkzaamheden over.

 

Functieomschrijvingen

De servicetechnicus verricht onderhouds- en montagewerkzaamheden aan diverse luchtbehandelingsinstallaties. Hieronder valt revisie van ventilatoren en motoren, lassen, fitten,  schoonmaak en reiniging van diverse installaties. Verder dient hij ook de nodige basisadministratie bij te houden waaronder urenlijsten en rapportages over de staat van de installaties. Meewerken en deelname aan werkvergaderingen is verplicht. De servicetechnicus is bevoegd tot het doen van bestellingen tot €500,- voor benodigde materialen voor de uit te voeren werkzaamheden. De servicetechnicus wordt geacht zijn kennis over te dragen op zijn collega’s. Tevens dient zijn kennis regelmatig ingezet te worden voor advies bij werkopnames en calculaties.

 

Machines/Gereedschappen

De servicetechnicus werkt met eenvoudige gereedschappen, zoals:

  • Handgereedschappen
  • Persluchtgereedschap
  • Kanaalreinigingsapparatuur

 

Bij het meten wordt gebruikt gemaakt van eenvoudig meetgereedschap, zoals rolmaat, duimstok en schuifmaat.

 

Verder komt het weleens voor dat men gebruik moet maken van een hoogwerker of steiger, en is het dus een voordeel als men geen hoogtevrees heeft, en in het bezit is van een certificaat hoogwerkers.

 

Werkmethode

De directeur uitvoering, voorziet de servicetechnicus van de nodige informatie zoals locatie project, materialen, tekeningen en dergelijke. De servicetechnicus werkt met een hoge mate van zelfstandigheid en er wordt veel overgelaten aan het inzicht van de servicetechnicus.

Per opdracht moet er een tijdverantwoording worden bijgehouden. Deze dient na afloop van het project worden ingeleverd bij de directeur uitvoering. Deze controleert de tijdverantwoording, en parafeert deze voor akkoord en facturatie.

 

Contacten

De servicetechnicus heeft vaak contacten buiten de onderneming met opdrachtgevers. Het is dus een groot voordeel als hij of zij zich goed kan uitdrukken in woord en geschrift in de Nederlandse taal.

 

Kenmerken per functie

 

Opleiding

Voor de servicetechnicus is MTS werktuigbouwkunde als specifieke voor-opleiding vereist. Het kennisniveau dient naar niveau gelijkwaardig te zijn aan MBO-4/Havo, aangevuld met het diploma VOL-VCA en het volgen van Kli-A en eventuele branche gerelateerde cursussen/opleidingen met een minimale studielast van 5 jaar. Verder is het een pre als men beschikt over een aantal jaar werkervaring binnen de branche.

 

Technisch Inzicht

De servicetechnicus moet in staat zijn om redelijk gecompliceerde tekeningen te lezen. Bij het samenbouwen van onderdelen door middel van boutverbindingen of met behulp van zelftappende schroeven dient het juiste handgereedschap gekozen te worden en op de juiste manier gehanteerd. Bij het monteren dient de servicetechnicus over de nodige ervaring en inzicht te beschikken om de juiste volgorde van werken te bepalen.

 

Handvaardigheid

Bij het monteren is in grote mate handvaardigheid vereist. Bij het monteren speelt het gevoel voor het omgaan met de onderdelen een rol. Dit dient uit de praktijk te blijken.

 

Nauwkeurigheid van werken

Bepaalde werkzaamheden vergen een vrij grote accuratesse. De nauwkeurigheid van het eindproduct wordt in beperkte mate door de servicetechnicus bepaald.

 

Zelfstandigheid van werken

Van de servicetechnicus wordt verwacht dat hij zelfstandig kan werken binnen en buiten het bedrijf zonder interne instructies.

 

Afbreukrisico

Fouten of onachtzaamheden kunnen leiden tot lekkages en/of schade. Naast zelfcontrole vindt er ook controle plaats door de directeur uitvoering. Eventuele contacten buiten de onderneming dienen vlot te verlopen. De servicetechnicus dient het visitekaartje van het bedrijf te zijn.

 

Fysieke Aspecten

Werkt op projectlocatie in alle stadia van totstandkoming, van open bouw tot en met glasdicht, of binnen in een kantooromgeving of technische ruimte. De omstandigheden kunnen sterk wisselen en lawaaierig of vuil zijn. Het werk gebeurt in verschillende houdingen en tilt soms zware voorwerpen. Werkt regelmatig op hoogte, op steigers of in kruipruimte. Het ongevallenrisico is in sterke mate aanwezig. Dit wordt beperkt, indien men de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt die worden verstrekt.

 

Interesse? Neem contact op met Wessel Vijverberg

Wessel@spbpersoneel.nl

06-13654743

 

 

LocatieHaaglanden
BrancheTechniek
DienstverbandFulltime
Salaris2500 tot 4000 EUR/m

Terug naar overzicht

Interesse in deze vacature?

Wij helpen je graag. Bel, mail of vul het contactformulier even in, zodat we weten hoe we jou kunnen bereiken.

Bel onsE-mail onsWhatsApp