Ga direct naar de inhoud.

Administratief Logistiek Medewerker

Locatie: Westland
Dienstverband: Fulltime 40 uur

ORGANISATIE-OMSCHRIJVING

Nederland en met name regio Westland is de bakermat voor het geconditioneerd telen in de tuinbouwsector. Onze opdrachtgever bekleedt een prominente positie binnen de keten van kassenbouwers en toeleveranciers en heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen, vervaardigen en verkopen van aluminium dek- en gevelsystemen voor zowel de glastuinbouw als de voorfoliekassen. Deze hoogwaardige producten vinden op meerdere continenten hun toepassingen en leveren zo een niet te verwaarlozen bijdrage aan de voorziening in de groeiende wereldwijde voedselbehoefte. 

FUNCTIE-OMSCHRIJVING

 • Het (aan de balie) ontvangen en begeleiden van chauffeurs/klanten/leveranciers
 • Het binnen boeken van geleverde artikelen/goederen, het aftekenen van pakbonnen, het maken van collistickers en het overdragen van artikelen/goederen aan het magazijn.
 • Het verzendklaar maken van kleine orders (kleine bestellingen, nabestellingen e.d.), inclusief het zorgdragen voor het - vanuit klant- en transportperspectief – op de juiste wijze verpakken en verladen. Orders kunnen bestaan uit gereed product uit eigen productie, magazijnartikelen en/of artikelen derden. Het proces van het verzendklaar maken houdt ook in het tellen en bundelen van materialen/artikelen, het naar eigen inzicht verpakken en het aanmaken en scannen van de colliestickers (t.b.v. uitdraaien pakbon).
 • Het zorgdragen voor de juiste vervoersdocumenten, zoals de pakbon, CMR (bewijs van lading) en collielijst, en deze afgeven aan de chauffeur/transporteur.
 • Het ondersteunen van de logistieke- en magazijnmedewerkers bij het verzendklaar maken en het zorgdragen voor de juiste vervoersdocumenten bij grotere orders. Tevens ondersteunen bij het controleren van alle in- en uitgaande goederen op aantallen, kwaliteit (verpakking/verlading) en planning, zowel middels tellingen e.d. als door visuele controle. Bij issues op het gebied van aantallen, kwaliteit en/of planning, schakelen met de teamleider om te komen tot de juiste oplossing van het issue.
 • Het ondersteunen van de magazijnmedewerker bij het voorraadbeheer van het magazijn en bij het bestellen van gebruiksartikelen via Inkoop. Tevens het ondersteunen van de logistieke- en magazijnmedewerkers bij alle andere voorkomende werkzaamheden.
 • Het meedenken over hoe het proces van voorraadbeheer, verladen en verpakken verder verbeterd kan worden. Eveneens een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van het bedrijfsinformatiesysteem (BIS) en het op een succesvolle manier oplossen van de daarbij ontstane issues.

FUNCTIE-EISEN

 • Bijdrage aan de orde en netheid van het magazijn en aan een actief en professioneel voorraadbeheer. Ook: een professionele omgang met chauffeurs, leveranciers en transporteurs.
 • Juistheid van inboeken (zoals juiste maten) en bijdrage aan juistheid van aantallen, verpakking, verlading en vervoersdocumenten, o.a. vast te stellen aan de hand van eigen steekproeven (door bijvoorbeeld teamleider), klachten van productie en/of klanten over maten, aantallen, verpakking en/of verladingen en klachten klant/transporteur over vervoersdocumenten.
 • Mate waarin de juiste inzet, houding en gedrag wordt getoond die hoort bij de professionele organisatie, inclusief de mate waarin actief wordt meegedacht over verbeteringen in het voorraadbeheer en het logistieke proces. Hieronder valt ook de tevredenheid van de interne klant (eigen teamleider, inkoop, productie, sales e.d.) over de servicegerichtheid en de samenwerking.
 • Mate waarin de werkzaamheden met een grote mate van zelfstandigheid kunnen worden uitgevoerd.

KERNCOMPETENTIES

 • Accuratesse & Ordelijkheid, inclusief Controleren
 • Assertiviteit/Initiatief
 • Samenwerken en collegialiteit, inclusief communicatieve en contactuele vaardigheden
 • Inzet, discipline en verantwoordelijkheidsgevoel
 • Deskundigheid
 • Kwaliteits- en klantgerichtheid
 • Organiseren en plannen

 Ben jij de gedreven persoon die gemotiveerd is om van deze baan een succes te maken? Neem contact op met Armando Schröder door een e-mail te sturen aan info@spbpersoneel.nl. Armando Schröder neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Deel via